Những điểm mới của luật đất đai năm 2022 bạn nên biết

29/08/2022 - 10:48
|

Vừa qua, Nghị quyết chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022 đã được Quốc hội thông qua với một số điều chỉnh. Theo đó, xemnha.vn sẽ chỉ ra những điểm mới của luật đất đai 2022 cụ thể sẽ được trình bày chi tiết trong bài viết dưới đây:

1. Bỏ khung giá đất và có phương pháp để xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Theo đó, để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, Nghị quyết năm 2022 quy định về việc bỏ khung giá đất, hình thành cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc của thị trường hiện nay, đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan có trong việc xác định giá đất.

Khung giá đất đang được quy định tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP sẽ được lấy làm cơ sở tiền đề để các địa phương ban hành bảng giá đất cho giai đoạn từ năm 2020-2024. Bên cạnh đó, nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng các tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong quá trình xây dựng bảng giá đất. 

Bên cạnh đó, cũng cần bổ sung, hoàn thiện mọi quy định để bảo đảm công khai, minh bạch các vấn đề như công khai giá đất, bắt buộc giao dịch thông qua sàn giao dịch và thanh toán thông qua các ngân hàng, đồng thời phải xử lý nghiêm các vi phạm. 

2. Thực hiện đánh thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều bất động sản

Theo đó, nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, có nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, hoặc bỏ đất hoang đã được ban hành. 

Theo đó, nhà nước sẽ có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất và thuê đất phù hợp với từng lĩnh vực, các ưu đãi cho đầu tư đối với các hộ nghèo, đồng bào thiểu số, gia đình có công với cách mạng,… 

Đánh thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều bất động sản

Đánh thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều bất động sản

3. Tiến hành giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu các dự án có sử dụng đất. 

Cụ thể, trong Nghị quyết 18-NQ/TW có quy định sẽ thực hiện công việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc là đấu thầu dự án trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, sẽ có quy định cụ thể hơn về đấu giá quyền sử dụng đất và việc đấu thầu dự án có sử dụng đất, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch để xử lý các vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là các vi phạm có liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất.

Quy định cụ thể hơn về đấu giá quyền sử dụng đất

Quy định cụ thể hơn về đấu giá quyền sử dụng đất

4. Quy định về chế độ sử dụng đất và xây dựng công trình trên không, công trình ngầm và đất hình thành từ hoạt động lấn biển. 

Đây được xem là điểm mới nhất được đề cập đến tại Nghị quyết 18-NQ/TW . Theo đó, quy định về việc bổ sung và hoàn thiện các quy định đối với việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng - an ninh trên cơ sở tổng kết các thí điểm của một số chính sách để tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng,  bổ sung thêm những quy định về đất ở kết hợp với đất thương mại, dịch vụ; đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh. 

5. Liên quan đến lệ phí nhà đất

Theo quy định tại Nghị định 10/2022 và Thông tư 13/2022, mức lệ phí trước bạ mà người dân phải nộp đối với nhà đất khi đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hiện nay là 0.5% x giá tính lệ phí trước bạ.

Trong trường hợp, nếu chuyển nhượng nhà đất mà giá trong hợp đồng chuyển nhượng cao hơn giá nhà đất do UBND cấp tỉnh, thành quy định thì mức lệ phí trước bạ phải nộp là 0,5% x (giá trong hợp đồng x diện tích).

Còn nếu giá nhà đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND tỉnh  quy định thì lệ phí trước bạ sẽ là 0,5% x (giá 1m2 đất trong bảng giá đất x diện tích chuyển nhượng).

6.  Quy định cụ thể về bồi thường và hỗ trợ tái định cư nếu như người dân bị thu hồi đất

Tại điểm này, dự thảo luật đất đai năm 2022 trình sẽ có thêm quy định cụ thể hơn liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó,  sau khi thu hồi đất, người dân nào có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, được bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, vừa qua, Chính phủ vừa họp trong tháng 8 để xem xét chỉnh sửa, bổ sung nội dung vào các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trên đây, là những cập nhật mới nhất về những sửa đổi trong luật đất đai 2022.

Đỗ Linh