Luật đất đai 2024: Những điểm mới nổi bật và tác động

21/01/2024 - 16:36
|
Nội dung bài viết [ Mở rộng]

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, thay thế cho Luật Đất đai 2013, có những điểm mới quan trọng như loại bỏ khung giá đất, điều chỉnh các quy định về đăng ký đất đai và quy trình cấp sổ đỏ...

Dưới đây là những điểm quan trọng đáng chú ý trong Luật Đất đai sửa đổi so với Luật Đất đai 2013, được xemnha.vn tổng hợp như sau:

Nhữn điểm mới của luật đất đai sửa đổi