Lập hai quy hoạch lớn của Hà Nội đưa Thủ đô phát triển xứng tầm

15/02/2024 - 12:23
|

Năm 2024, chính quyền Thủ đô Hà Nội quyết tâm cao độ hoàn thiện nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô trong tương lai.

Trong đó, hai dự án quy hoạch lớn, có ảnh hưởng toàn diện, đang được cộng đồng chuyên gia và nhân dân kỳ vọng sẽ mang lại các bản quy hoạch chất lượng, có tính khả thi cao, đủ sức dẫn dắt Thủ đô phát triển xứng đáng trong giai đoạn mới.

Cần phải tính đến các nguồn lực

Ông TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, người đã gắn bó và hiểu rõ về công tác quy hoạch của Hà Nội trong nhiều năm, chia sẻ rằng, trong suốt 70 năm qua, công tác quy hoạch luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, và cả nước, đặc biệt là của TP Hà Nội. Kết quả về công tác quy hoạch của TP được đánh giá là nổi bật, đồng bộ và khoa học (đã có 7 lần quy hoạch chung được phê duyệt).

Để đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển, hiện nay TP đang tiến hành lập Quy hoạch Thủ đô cho giai đoạn 2021 – 2030, với tầm nhìn đến năm 2050 (theo Luật Quy hoạch) và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, với tầm nhìn đến năm 2065 (theo Luật Quy hoạch đô thị). Đồng thời, TP cũng đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, trong đó bao gồm nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện quy hoạch.

Theo đánh giá của TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để phát triển Thủ đô đúng với tầm vóc của nó trong giai đoạn mới. Cả hai quy hoạch đã được nghiên cứu một cách nghiêm túc, khoa học, và được cập nhật thông tin đầy đủ, cũng như đáp ứng tốt với nhiệm vụ thiết kế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hơn nữa, các chính sách đặc thù đã được xác định trong Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo ra động lực phát triển và đang được hoàn thiện để trình Quốc hội. Vì vậy, việc các đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm trong việc tiếp thu các ý kiến tư vấn, phản biện là rất cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng của quy hoạch, và thực sự làm cho chúng trở thành những căn cứ quan trọng cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Quy hoạch Hà Nội 2030, tầm nhìn 2050

Ảnh: Quy hoạch Hà Nội 2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô được xem xét trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình vào kỷ nguyên phát triển công nghiệp lần thứ tư. Việc áp dụng công nghệ hiện đại, như hệ thống thông tin địa lý - GIS; quản lý công trình - BIM; và hệ thống quản lý tư liệu điện tử - EDMS… trong quá trình nghiên cứu và lập các quy hoạch là cực kỳ cần thiết. Thực hiện điều này sẽ giúp chúng ta giải quyết các thách thức của việc quy hoạch tích hợp đa ngành. Điều này cũng là yêu cầu cơ bản đối với các bản quy hoạch mới, nhằm đảm bảo tính khả thi và không trở thành những quy hoạch "treo". – Theo Ông Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình định cư con người của Liên Hợp quốc tại Việt Nam, khuyến nghị rằng để quy hoạch mới của Hà Nội trở nên khả thi hơn, cần áp dụng phương pháp quy hoạch chiến lược. Điều này bao gồm việc đưa ra định hướng phát triển dựa trên các mục tiêu lớn và tầm nhìn, đồng thời xác định các vấn đề cơ bản cần ưu tiên. Quy hoạch cần tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể, đồng thời cân nhắc thực trạng của các nguồn lực thực hiện.

Ông Nguyễn Quang đã dùng ví dụ của nhiều thành phố như Seoul, Singapore, Thượng Hải, Dương Châu, Cairo, Medellín... để minh họa. Những thành phố này đã đạt được sự phát triển bền vững thông qua việc áp dụng chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ, kết nối các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường. Chìa khóa của sự thay đổi nằm ở việc tạo ra các hành lang phát triển kết nối sáng tạo, khai thác các nguồn lực và tiềm năng địa lý một cách tự phát. Các giải pháp như kết nối đô thị, phát triển không gian sáng tạo, thông minh để đáp ứng nhu cầu sống, dịch vụ và công việc, bảo tồn và tái phát triển đô thị, khai thác cảnh quan sông... cần được ưu tiên trong quy hoạch.

"Thủ đô Hà Nội có tiềm năng phát triển không gian sáng tạo và chuyển đổi số để hội nhập vào kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, quan điểm phát triển phải là "thuận thiên" và phải căn cứ vào quy luật tự nhiên, nhu cầu của cộng đồng và động lực thị trường, không chỉ dựa vào ý chí duy nhất. Hãy đặt "vì con người gắn trong hệ sinh thái" làm trung tâm và mục tiêu cho sự phát triển của Hà Nội" - TS Nguyễn Quang chia .

Áp dụng tiến bộ công nghệ, tích hợp đa ngành phát triển

Trong bối cảnh ngân sách hạn chế và nguồn lực đất đai cạn kiệt, các dự án quy hoạch lớn của Hà Nội đang triển khai cần tính đến tính tích hợp đa ngành cao. Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội KTS Hà Nội, nhấn mạnh rằng giao thông đường bộ cần liên kết với đường thủy, đường sắt; đồng thời, các hệ thống giao thông đô thị cần được hiện đại hóa và tối ưu hóa, kết hợp với các dịch vụ công cộng và không gian sống.

TP Hà Nội cần tiếp tục áp dụng công nghệ vào quy hoạch, tích hợp đa lĩnh vực

Ảnh: TP Hà Nội cần tiếp tục áp dụng công nghệ vào quy hoạch, tích hợp đa lĩnh vực

Phát biểu tương tự, TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị. Điều này bao gồm sự cần thiết của việc tích hợp các nguồn lực và thông tin đa ngành vào quy hoạch đô thị, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá hiện trạng và dự báo phát triển.

Thay vì áp dụng phương pháp quy hoạch truyền thống, các dự án quy hoạch cần tích hợp các ngành ngay từ giai đoạn lập kế hoạch. Cần xây dựng hệ thống dữ liệu và công cụ phân tích để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội theo hướng định hướng của Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phương Linh

BTV Xemnha.vn