Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

02/06/2020 - 15:30
|

1. Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng và sở hữu đất đai cùng các tài sản khác gắn liền với đất của người dân. 

Hiểu một cách gần gũi và dễ hiểu hơn là sổ đỏ - cuốn sổ được ví như sinh mệnh của đất đai, là điều kiện căn cứ xác định quyền sở hữu của người dân đối với mảnh đất mà họ đã giao dịch.

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất

2. Điều kiện cấp sổ đỏ

Luật đất đai năm 2013 quy định việc Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho các trường hợp sau:

- Người đang sử dụng đất đáp ứng đủ điều các kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 
- Người được giao đất và cho thuê đất từ Nhà nước sau ngày Luật đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực.
- Người có quyền chuyển đổi và nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất với mục đích thu hồi nợ;
- Trong trường hợp tranh chấp đất đai, người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đúng với quy định của pháp luật
- Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao
- Nhà ở, tài sản khác của người mua gắn liền với đất;
- Người được thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước
- Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa;người sử dụng đất tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
- Người sử dụng đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân cần chuẩn bị: 

- Đơn đăng ký và cấp Giấy chứng nhận theo mẫu
- Các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai
- Ngoài ra, người dân cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh theo các trường hợp cụ thể. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu và quyền sử dụng đất: 

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất:  một trong các loại giấy tờ theo quy định 
- Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:  giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó. 
- Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng: sơ đồ  xây dựng hoặc nhà ở (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp)

4. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sổ đỏ

Quy trình cấp sổ đỏ được tiến hành theo 3 bước sau:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ

Người dân có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh; trong trường hợp nếu nơi người nộp sinh sống chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

+ Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.
Trong trường hợp nhận hồ sơ không đúng theo yêu cầu: cơ quan thực hiện phải thông báo và hướng dẫn  người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng yêu cầu ( trong thời gian tối đa 3 ngày)

Bước 3: Giải quyết

Người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp đủ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận theo thông báo và thời hạn cấp trên quy định
Các cơ quan Nhà nước thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Bước 4: Đưa ra kết quả cụ thể

Văn phòng đăng ký sẽ cập nhật thông tin vào Sổ địa chính và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp sau khi UBND cấp huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 

Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính đã được xác nhận