Phúc Hưng Golden

Phúc Hưng Golden

đường N11, Xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
Sắp mở bán
Chủ đầu tư dự án
Đất Xanh Bình Phước
Tổ 4 - Khu phố 1 - Thị trấn Chơn Thành - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
0937009148
Xem thêm thông tin chủ đầu tư