The Arena

The Arena

Lô D14D Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư dự án
Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh
Lô TT13, Lô D14d, Lô TT9b - Khu 4 thuộc Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
(028) 35 144 144
Xem thêm thông tin chủ đầu tư