Hà Nội sẽ có đường rộng 40 - 60m ven Sông Hồng

(26/11/2019)

Theo quy hoạch trong xây dựng Thủ đô và Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, sẽ xây dựng dọc 2 bên sông Hồng 2 tuyến đường trục chính đô thị, quy mô dự kiến 40 – 60m để phục vụ việc xây dựng cải tạo khu vực và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hoàn Kiếm về đề xuất làm đường dọc 2 bên bờ sông Hồng, UBND thành phố Hà Nội cho biết theo Quy hoạch trong phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 257, ngày 10/02/2016, không gian thoat lũ của sông Hồng được xây dựng gồm lòng sông và khu vực bãi sông nằm giữa 2 đê.

Đê sông Hồng

Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Sở NN&PTNT lập và hoàn chỉnh đồ án phân khu đô thị 2 bên bờ sông, trong đó sẽ xác định vị trí, phương án xây dựng tuyến đường trục chính để phê duyệt làm cơ sở triển khai cụ thể các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư có liên quan trong hành lang thoát lũ sông Hồng

Do kết quả nghiên cứu của đồ án Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố có liên quan đến đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng nên sau khi đồ án này được UBND thành phố phê duyệt thì mới có cơ sở phê duyệt Quy hoạch phân khu sông Hồng và có nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc bờ sông.

UBND thành phố đã giao cho Sở NN&PTNT thực hiện rà soát và điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố. Quy hoạch đã được lập và hoàn thành trong năm 2018 trình chính quyền địa phương để báo cáo HĐND thành phố thông qua.

Trong nội dung của Quy hoạch có đề xuất giải pháp xây dựng tuyến đường giao thông khu vực bãi sông trong đó có tuyến đi qua đô thị trung tâm Hà Nội dự kiến dài khoảng 53,2km với tiêu chuẩn đường giao thông cấp đô thị bề rộng dự kiến 40 – 50m.

“Tuy nhiên, có một số điểm trong đồ án quy hoạch đề xuất phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố nhưng Bộ NN&PTNT yêu cầu báo cáo Thủ tướng để xin ý kiến phê duyệt nên đến nay Quy hoạch vẫn chưa được thông qua. […]. Việc đầu tư dự xây dựng tuyến đường theo từng đoạn đi qua địa giới các phường sẽ được xem xét nghiên cứu phân kỳ đầu tư trong các bước lập dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.” – văn bản nêu.

Văn bản của UBND thành phố lý giải, do thực hiện Luật Quy hoạch, Luật số 35/2018/QH14, Luật sửa đổi 37 và Luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, trong đó quy định thay đổi về thẩm quyền lập và phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê nên hiện nay Quy hoạch đang tạm dừng để xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về phương án tiếp tục triển khai thực hiện.

Tóm lại, việc đề xuất của cử tri đã được UBND thành phố cập nhật có trong quy hoạch để trình Bộ NN&PTNT và HĐND thành phố. Tuy nhiên, do quy hoạch chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở triển khai, đặc biệt đối với khu vực bãi sông ở đô thị trung tâm liên quan đến an toàn phòng chống lũ đê cấp đặc biệt và cấp I.

 

<