Chính phủ chính thức thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn

(23/11/2019)

Mới đây, Chính phủ đã ra Nghị quyết quyết định thành lập thí điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn tại Quảng Ninh.

Khu kinh tế Vân Đồn được thành lập với mục tiêu trở thành một trung tâm về du lịch sinh thái biển đảo bao gồm các dịch vụ và tiện ích cao cấp, đồng thời phát triển trở thành một trung tâm hàng không, đầu mối giao thương quốc tế góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Quảng Ninh ngày một nâng cao. Đặc khu Vân Đồn bao gồm toàn bộ huyện đảo Vân Đồn với tổng diện tích lên tới hơn 2.200km2 với diện tích đất tự nhiên là 551,33km2 và diện tích phần vùng biển là 1620km2.

Vân Đồn Quảng Ninh

Song song với việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã trình lên Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế này.

Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Mục tiêu của UBND tỉnh Quảng Ninh là đưa Khu kinh tế Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh đồng thời là trung tâm KT – VH của khu vào năm 2030.

Đối với mục tiêu đến năm 2050, Quảng Ninh hướng tới phát triển Khu kinh tế Vân Đồn trở thành một trung tâm phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất Châu Á – Thái Bình Dương. Cùng với đó, Quảng Ninh nỗ lực xây dựng Khu kinh tế Vân đồn trở thành trung tâm kinh tế năng động, lấy du lịch, sản xuất sản phẩm và dịch vụ cao cấp làm hướng hoạt động mũi nhọn, phấn đấu trở thành một thành phố hiện đại và thông minh hàng đầu mà mọi gia đình Việt đều hướng đến.

Đặc khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đưa ra mục tiêu đạt tổng giá trị sản xuất là 5.6 tỷ USD, tương ứng GRDP là 1,6 tỷ, đóng góp ngân sách nhà nước trên 10%GTXK vào năm 2030.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra một số những chỉ tiêu phát triển đáng chú ý khác như: tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2020 là 6%, giai đoạn 2021 – 2025 là 11% và 2026 – 2030 là 8%. Quy mô dân số ước tính đến 2030 đạt 140 nghìn người và tạo ra khoảng 89 nghìn việc làm, phát triển y tế đồng bộ chất lượng cao với tỷ lệ 15 bác sỹ/1 vạn dân,…

 

<