Chính thức cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư mini

07/12/2023 - 20:30
|
Nội dung bài viết [ Mở rộng]

Luật Nhà ở sửa đổi mới đây vừa thông qua, cho phép xét cấp giấy chứng nhận sở hữu hay còn gọi là sổ hồng đối với loại hình nhà ở chung cư mini. Điều luật này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025.

Trước đó, liên quan đến các quy định về chung cư mini đã có Điều 57 của Luật Nhà ở về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng, các quy định tại điều luật này quá chặt chẽ dẫn tới khó áp dụng thực tế.

Theo đề nghị, Nhà nước nên điều chỉnh để tập trung quản lý và kiểm soát về quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng, vệ sinh môi trường hay phòng cháy chữa cháy. Hoặc Luật Nhà ở chỉ quy định các nguyên tắc, về phần chi tiết giao cho Chính phủ nghiên cứu sửa đổi.

Cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư mini

Tiếp thu ý kiến từ các đại biểu nhằm khác phục các tồn tại và hạn chế về mặt quản lý cũng như sử dụng loại hình chung cư mini trong suốt thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin chỉnh lý Điều 57 để phù hợp và thiết thực hơn.

Ngày 27/11, Quốc hội đã họp và thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo đó, không quy định yêu cầu riêng mà dẫn chiếu và chọn lọc từ quy định của các Ban, Bộ cũng như luật pháp. Các quy định về chung cư mini mới được sửa đổi và ban hành có nội dung chính như sau:

  • Đối với trường hợp nhà có từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xâu dựng để bán, cho thuê hoặc trường hợp nhà ở có từ 2 tầng trở lên có quy mô từ 20 căn hộ trở lên cho thuê:

Cá nhân có quyền sử dụng đất ở khi xây dựng chung cư mini cần phải đáp ứng đủ điều kiện để làm chủ đầu tư dự án đồng thời việc xây dựng và quản lý cần phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Các căn hộ trên sẽ được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) theo quy định của pháp luật về Luật Nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản.

  • Đối với trường hợp cá nhân có nhà ở từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê:

Cần phải đáp ứng được các yêu cầu về xây dựng nhà ở và vận hành ở ở theo quy định của Bộ Xây dựng ban hành. Cần phải đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu về đường giao thông phục vụ chữa cháy tại chung cư mini sẽ giao cho UBND cấp tỉnh quy định riêng. Đồng thời UBND các cấp có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các yêu cầu, quy định này đối với chủ sở hữu căn hộ tại chung cư mini.

Vân Anh

Theo Xemnha.vn