Các khoản vay ngân hàng sẽ được giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết 30/06/2024

25/04/2023 - 08:57
|
Nội dung bài viết [ Mở rộng]

Từ ngày hôm nay, ngân hàng sẽ giãn nợ khoản vay và giữ nguyên nhóm nợ cho đến hết ngày 30/6/2024, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thông tư của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ khoản vay phục vụ đời sống và tiêu dùng.

Khoản  vay sẽ được giãn nợ giữ nguyên nhóm nợ đến 30/06

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng sẽ được thực hiện từ ngày 24/4 và kết thúc vào ngày 30/6/2024. Các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ bao gồm các khoản cho vay và cho thuê tài chính. Ngân hàng Nhà nước trao quyền cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài để xem xét và đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ do tổ chức tín dụng quyết định, tuy nhiên không được vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng, cơ cấu lại thời hạn nợ và cho phép các tổ chức tín dụng tiếp tục mua trái phiếu doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng và hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn hiện nay. Quy định trên được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 và Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 23/4/2023.

Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng rằng chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của ngành ngân hàng sẽ góp phần giải quyết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, tạo điều kiện để tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống tiêu dùng. Những biện pháp này sẽ đóng góp vào phát triển sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế theo các mục tiêu đã đề ra cho năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025.

Minh An (Xemnha.vn)