Dự kiến sớm thi hành Luật Đất đai năm 2024 từ ngày 1/7/2024

29/03/2024 - 21:06
|
Nội dung bài viết [ Mở rộng]

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã có chỉ đạo về việc thúc tiến tiến độ làm việc để có thể thu hành Luật Đất đai năm 2024 từ ngày 1/7 tới đây thay vì 1/1/2025 như trước đó đã dự kiến.

Để đề xuất Quốc hội thông qua Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7 và đưa Luật này vào áp dụng sớm, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ đạo, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan để trình Chính phủ các nghị định cụ thể về việc thực thi một số điều của Luật Đất đai. Cụ thể, các nghị định này sẽ điều chỉnh quy trình điều tra cơ bản về đất đai, quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như thiết lập hệ thống thông tin về đất đai.

Dự kiến thi hành Luật đất đai 2024 từ ngày 1/7/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo các cơ quan sớm trình Nghị định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Cùng với đó là các Nghị định quy định về giá đất, xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai,…

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu sớm xây dựng và ban hành các Thông tư liên quan đến quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hay Thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai,…

Người đứng đầu Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm trình Chính phủ các Nghị định, quy định về quỹ phát triển đất hay thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ xây dựng và ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đã chỉ đạo lãnh đạo đứng đầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trước ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ ban ngành liên quan trình Chính phủ dự thảo tờ trình, trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7.

Với việc kịp thời ban hành các nghị định và thông tư liên quan, cũng như việc được Quốc hội chấp thuận cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7, dự luật quan trọng này sẽ được thi hành sớm hơn nửa năm so với thời điểm Quốc hội thông qua.

Trước đó, Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, vào ngày 18/1/2024 vừa qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Riêng Điều 190 và Điều 248 của luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4.

Minh Hương

Xemnha.vn