Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Đồng Nai

Thông tin tham khảo giá bất động sản, số lượng tin đăng nhà đất, giá bán thấp nhất, định giá trung bình được cập nhật 24/7 tại Xemnha.vn

  • Giá cao nhất: 19.29 triệu/m2
  • Giá thấp nhất: 9.64 triệu/m2
  • Giá trung bình: 16.07 triệu/m2
  • % thay đổi: 100.10 %
  • Số lượng BĐS: 657
Các BĐS đang rao bán
Số lượng BĐS
Giá BĐS (triệu/m2)
Giá trung bình của BĐS tại: Đồng Nai
Các loại BĐS 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08
Căn hộ 25.19triệu/m2 25.19triệu/m2 23.25triệu/m2 23.25triệu/m2 20.34triệu/m2 20.34triệu/m2 14.53triệu/m2 14.53triệu/m2 20.34triệu/m2 20.34triệu/m2 14.53triệu/m2 14.53triệu/m2
Căn hộ 25.19triệu/m2 23.25triệu/m2 20.34triệu/m2 14.53triệu/m2 20.34triệu/m2 14.53triệu/m2
Nhà riêng 17.44triệu/m2 17.44triệu/m2 18.6triệu/m2 17.44triệu/m2 15.98triệu/m2 19.76triệu/m2
Nhà mặt phố, shophouse
Nhà biệt thự, liền kề 17.44triệu/m2 31.97triệu/m2 26.15triệu/m2 18.89triệu/m2 34.87triệu/m2 43.59triệu/m2
Đất 8.72triệu/m2 8.72triệu/m2 8.72triệu/m2 8.72triệu/m2 8.72triệu/m2 8.72triệu/m2
Bất động sản khách 5.81triệu/m2 11.62triệu/m2 11.62triệu/m2