Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Hà Nội

Thông tin tham khảo giá bất động sản, số lượng tin đăng nhà đất, giá bán thấp nhất, định giá trung bình được cập nhật 24/7 tại Xemnha.vn

  • Giá cao nhất: 19.29 triệu/m2
  • Giá thấp nhất: 9.64 triệu/m2
  • Giá trung bình: 16.07 triệu/m2
  • % thay đổi: 100.10 %
  • Số lượng BĐS: 657
Các BĐS đang rao bán
Số lượng BĐS
Giá BĐS (triệu/m2)
Giá trung bình của BĐS tại: Hà Nội
Các loại BĐS 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08
Căn hộ 19.88triệu/m2 19.88triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 19.88triệu/m2 19.88triệu/m2
Căn hộ 19.88triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 24.85triệu/m2 19.88triệu/m2
Nhà riêng 84.49triệu/m2 89.46triệu/m2 79.52triệu/m2 89.46triệu/m2 89.46triệu/m2 89.46triệu/m2
Nhà mặt phố, shophouse 183.89triệu/m2 166.49triệu/m2 105.36triệu/m2 109.34triệu/m2
Nhà biệt thự, liền kề 77.03triệu/m2 112.95triệu/m2 119.28triệu/m2 85.2triệu/m2 77.31triệu/m2 92.44triệu/m2
Đất 47.21triệu/m2 39.76triệu/m2 44.73triệu/m2 49.7triệu/m2 34.79triệu/m2 34.79triệu/m2
Bất động sản khách 166.14triệu/m2 220.33triệu/m2 186.87triệu/m2 154.07triệu/m2 85.48triệu/m2 514.89triệu/m2