Quy hoạch đảo ngọc Phú Quốc thành khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam

(23/11/2019)

Vừa qua, Chỉnh phủ đã giao nhiệm vụ mới cho UBND tỉnh Kiên Giang đó là quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến về đề nghị lập quy hoạch huyện đảo Phú Quốc theo định hướng khu kinh tế của UBND tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng yêu cầu phía tỉnh Kiên Giang cần lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 theo Nghị quyết 11 của Chính phủ cũng như quy định pháp luật đã đề ra.

Chính Phủ có kế hoạch biến PQ thành đặc khu kinh tế

 

Cùng với đó, UBND tỉnh Kiêng Giang cũng cần lập mới đề án quy hoạch chung huyện đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chỉ thị trước đó tại văn bản 739 ngày 8/6/2019. 

Tại văn bản số 739 ngày 8/6/2019, Thủ tưởng đã đồng ý triển khai lập quy hoạch tổng thể về phát triển KT – XH huyện đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển trở thành khu kinh tế đặc biệt. 

Chú ý, việc lập quy hoạch mới cần phải được đảm bảo đồng bộ và thống nhất đối với các quy hoạch có liên quan cùng với các quy định của pháp luật.

Vinpearl Phú Quốc

Cùng với đó, việc lựa chọn và chỉ định đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch, Thủ tướng đã trao cho UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện chọn lựa và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài đồng thời Chủ tịch tỉnh Kiêng Giang phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng.

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Quốc cho rằng với tộc độ phát triển nhanh chóng và sôi động như hiện nay song Phú Quốc vẫn chỉ là một huyện đã gây khó khăn trong việc quản lý công việc rất nhiều. Do đó, cần phải có những đặc thù riêng để phát triển Phú Quốc thuận lợi nhất.

 

<