Hà Nội chỉ tăng giá đất 15% so với đề xuất giai đoạn 2020 - 2024

(06/12/2019)

UBND thành phố Hà Nội cho biết, giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024 sẽ tăng 15% thay vì tăng 30% như đề xuất ban đầu. 

Giá đất tăng 15% cho giai đoạn 2020 - 2024

Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch TP Hà Nội vừa ký tờ trình gửi HĐND TP xem xét ban hành nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn (áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024). 

Hà Nội chỉ tăng giá đất 15% so với đề xuất ban đầu

Theo UBND TP, để bảng giá đất mới được xây dựng, các cơ quan chức năng đã thực hiện khảo sát, điều tra giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

Giá đất giao dịch thực tế trên thị trường theo kết quả khảo sát vẫn cao hơn so với giá cùng vị trí được quy định tại bảng giá đất của thành phố. Tuy nhiên, không thể tăng giá đất một cách nhanh chóng mà bảng giá mới phải đảm bảo cơ bản sự cân đối về giá đất, góp phần bình ổn giá giữa các vùng.

Vì vậy, giá đất được thống nhất tăng 15% thay vì 30% như đề xuất ban đầu của UBND TP Hà Nội.

Thay đổi để không tác đông lớn đến người dân

Việc thay đổi này nhằm tránh tác động lớn đến hoạt động của đa số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, với phương án điều chỉnh giá đất trong 5 năm từ 2020 - 2024, dự kiến bảng giá đất mới sẽ làm tăng cho ngân sách với các loại thuế, phí, tiền thuê đất khoảng 3.810 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, người dân và doanh nghiệp phải tăng chi phí.

Tuy nhiên, Cục Thuế thành phố Hà Nội còn cho biết, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu được các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố năm 2019 rơi vào khoảng 369 tỷ đồng. Như vậy, với đề xuất tăng 15% giá đất tương ứng sẽ khoảng 57 tỷ đồng phân bổ đều trên 1,3 triệu hộ dân phải nộp thuế, mỗi hộ dẫn sẽ chỉ phải đóng thêm khoảng 45.000 đồng mỗi năm.

Với chu kì ổn định của khoản thuế này thì theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh bảng giá mới phải đến 1/1/2020 mới phải thực hiện. Do đó tác động của việc tăng giá đất đến người dân sẽ không quá lớn. 

Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, việc tính tiền sử dụng đất được thực hiện theo phương pháp xác định giá đất cụ thể, không phụ thuộc bảng giá đất của thành phố.