Điều khoản sử dụng

(05/08/2020)

Trước khi sử dụng các dịch vụ trên website Xemnha.vn, bạn vui lòng bỏ thời gian đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

1. Các điều khoản cần tuân thủ

Khi sử dụng trang web Xemnha.vn, bạn cần phải tuân thủ theo các điều khoản và quy chế hoạt động của sàn thương mại điện tử Xemnha.vn, thông qua tên miền xemnha.vn. Các quy chế và chính sách quyền riêng tư có thể được thay đổi tùy thời điểm. Bạn cần phải đảm bảo rằng mình có đủ năng lực pháp lý để chấp nhận và chịu ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này.

Chủ sở hữu trang web có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước cho người sử dụng trang web. Do vậy, bạn nên thường xuyên truy cập vào Điều khoản sử dụng để cập nhật những thông tin, điều khoản mới nhất.

Các mục và dịch vụ được xem nhà cung cấp đều tuân theo quy chế, chính sách quyền riêng tư, hay hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa người sử dụng và Chủ sở hữu. 

2. Đăng ký

Khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên web Xemnha.vn, bạn cần phải trở thành Thành viên bằng cách đăng ký thành viên và cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết. Lưu ý các thông tin này cần phải chính xác, đầy đủ. 

Nếu như các thông tin mà bạn cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thì ban quản trị web có quyền từ chối truy cập của bạn vào Xemnha.vn hoặc không cho phép sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại đây.

3. Bản quyền và Nhãn hiệu hàng hoá

Website Xemnha.vn và các tài liệu trong trang web đều được bảo hộ pháp luật. Các hình ảnh, ký tự, logo,… được bảo hộ bằng tên nhãn hiệu, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ và bạn không có quyền được chuyển giao cho các trang web khác.

Nghiêm cấm sao chép, phát tán hay sử dụng trái phép các thông tin trên Xemnha.vn dẫn đến vi phạm quyền sở hữu được quy định trong Điều khoản sử dụng hoặc theo pháp luật hiện hành.

4. Giới hạn trách nhiệm

Khi sử dụng các dịch vụ trên web Xemnha.vn, bạn phải tự chịu rủi ro mà không có bất kỳ đảm bảo nào. Tuỳ theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu web Xemnha.vn từ chối mọi đảm bảo thuộc bất kỳ hình thức nào đồng thời không nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tổn thật hoặc thiệt hại của người sử dụng khi sử dụng các dịch vụ trên web Xemnha.vn.

5. Bình luận

Các bình luận được hiện công khai trong mục “Bình luận” của Xemnha.vn đều là những bình luận của những người sử dụng. Xemnha.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung bình luận nào mà trách nhiệm ở đây thuộc về người đăng tải bình luận đó. 
Chủ sở hữ Xemnha.vn có quyền xoá bình luận bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

6. Sử dụng Nội dung của tin gửi đăng

Chủ sở hữu có quyền xem và sử dụng bất kỳ thông tin nào được tăng tải lên Xemnha.vn hoặc cung cấp cho Xemnhà mà không cần được sự cho phép từ phía người dùng. 

Bởi vậy, bạn cần phải đảm bảo mình là chủ sở hữu nội dung đó và có quyền đăng tải cung cấp cho Xemnha.vn. 

7. Lạm dụng Hệ thống

Nghiêm cấm hành vi sử dụng các chương trình, công cụ nhằm cản trở hoạt động của hệ thống trang web hoặc sửa đổi dữ liệu, phân phối, phát tán hay ủng hộ hoạt động cản trở, phá hoại, xâm nhập vào hệ thống. 

Những hành vi này sẽ phải chịu xử lý theo đúng quy chế và pháp luật hiện hành.

8. Pháp luật Áp dụng

Điều khoản sử dụng của Xemnha.vn được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam hiện hành.

9. Tuân thủ Pháp luật và Bồi dưỡng

Khi sử dụng trang web Xemnha.vn đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ theo các quy định được pháp luật hiện hành, đồng ý bồi thường và chịu tổn thất về chi phí, thiệt hại khi bạn vi phạm pháp luật, Điều khoản sử dụng hoặc Quy chế được Chủ sở hữu trang Xemnha.vn đưa ra.

10. Hiệu lực riêng lẻ

Nếu như một trong bất kỳ những thông tin nào của Điều khoản sử dụng trái với pháp luật hoặc không thể thực thi thì điều khoản chứa thông tin đó sẽ được coi như tách khỏi Điều khoản sử dụng, không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý và khả năng thực thi của những điều khoản còn lại.