Chính sách bảo mật

(05/08/2020)

Chính sách bảo mật thông tin của Xemnha.vn được dựa trên Nghị định Chính phủ cùng các điều luật có liên quan hiện hành. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm soát và bảo mật tối đa thông tin của khách hàng tại hệ thống.

Chính sách bảo vệ thông tin người dùng

- Xemnha.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng nhằm mục đích tạo sự tin tưởng cho các khách hàng bên thứ 3, tạo ra sự minh bạch trong hợp tác hoạt động và thúc đẩy sự liên kết, gần gũi giữa người bán / người cho thuê và người mua/ người thuê.

- Các thông tin cần phải cung cấp khi muốn sử dụng dịch vụ tại xemnha.vn bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin được cung cấp.

- Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được lưu vĩnh viễn trên hệ thống hoạt động của xemnha.vn.

- Chỉ có ban quản trị điều hành xemnha.vn mới có quyền tiếp cận với các thông tin người dùng và không chia sẻ với bất cứ tổ chức, cá nhân nào trừ cơ quan điều tra chức năng.

- Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trên database và người dùng có quyền chỉnh sửa các thông tin của mình.

- Không ai có quyền xử lý, chỉnh sửa các thông tin, dữ liệu cá nhân của người dùng trừ chủ nhân của tài khoản đó.

Tiến hành thu thập thông tin

- Xemnha.vn chỉ thu thập thông tin khi có sự đồng ý trước của người dùng. Những thông tin cá nhân của người dùng được Xemnha.vn bảo vệ, không tiết lộ hay chia sẻ với bất cứ ai dưới mọi hình thức và không mang tính thương mại.

- Một số trường hợp xemnha.vn được phép tự ý thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng:

- Thông báo thu thập thông tin cá nhân được công bố công khai trên trang chủ

- Thu thập thông tin để ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ trên xemnha.vn

- Thu thập thông tin để tính giá cước, chi phí dịch vụ trên môi trường mạng

Chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

- Ban quản trị xemnha.vn cam kết đảm bảo an toàn bảo mật tuyệt đối, hạn chế tuyệt đối hành vi đánh cấp, tiếp cận thông tin trái phép, ảnh hưởng tới uy tín và hiệu quả kinh doanh của người sử dụng.
- Trong trường hợp hệ thống bị hacker tấn công, ban quản trị sẽ gửi email cho người dùng và báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Người dùng có quyền yêu cầu xemnha.vn kiểm tra, cập nhật hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân, xoá tài khoản vĩnh viễn.

- Xemnha.vn có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật thông tin của người dùng khi có yêu cầu.